niv-site.png

הטאלנט הצעיר ביותר שלנו הגיע אלינו לא הרבה אחרי שירות צבאי חרישי במיוחד וטיול ממושך ביבשות רחוקות ישר כדי להמשיך את הטיול שלו - לפחות מבחינת הטעמים - ממש פה בארץ. כותב ומצלם גם כתחביב ולא רק כמקצוע ואננס אצלו זה לא רק אהבה או טרנד אלא גם ביזנס (ניתן לו לספר את הסיפור). מכור לשמש, גלים וללחיות ולאכול את החיים הטובים, אבל חשוב מזה - גם להעלות אותם לסטורי.