top of page

פרויקטים אחרונים

את האסטרטגיה התקשורתית של לקוחותינו אנו מיישמים תוך שימוש בכל האפיקים הרלבנטיים - מקשרי העיתונות הענפים שרכשנו ועד פעילות דיגיטל במדיה החדשה, על מנת להשיג חשיפה גבוהה ואפקטיבית לעסקים עמם אנו עובדים בכל אמצעי התקשורת - כתובה, משודרת ומקוונת.

בעמוד זה ניתן לקבל טעימה מכמה מהפרויקטים האחרונים שהצגנו בעמוד הפייסבוק שלנו והצצה נוספת לפעילות שלנו ניתן לקבל גם בחשבון האינסטגרם שלנו.

bottom of page